Zhongguo Jiguang/Chinese Journal of Lasers, Zhongguo Jiguang, 中国激光

ISSN: 0258-7025
Publisher: Zhongguo Kexueyuan Shanghai Guangxue Jingmi Jixie Yanjiusuo


Web of Science Journals Metrics
Year Impact Factor Impact Factor (5 year)
2022 1.7 N/A
2021 N/A N/A
2020 N/A N/A
See More (Data from Journal Citation Reports)
AHCI listed: | SCIE listed: | SSCI listed:


Scopus Journals Metrics
Year CiteScore SJR SNIP
2022 3 0.34 0.86
2021 2.4 0.32 0.99
2020 1.9 0.29 0.68
Loading.....