Ying Yong Li Xue Xue Bao/Chinese Journal of Applied Mechanics, Yingyong Lixue Xuebao, Yingyong Lixue Xuebao/Chinese Journal of Applied Mechanics

ISSN: 1000-4939
Publisher: Xi'an Jiaotong Daxue


Scopus Journals Metrics
Year CiteScore SJR SNIP
2022 0.7 0.21 0.26
2021 0.7 0.24 0.53
2020 0.8 0.25 1.03
Loading.....