Xiandai Huagong/Modern Chemical Industry, Modern Chemical Industry

ISSN: 0253-4320
Publisher: Zhongguo Huagong Xinxi Zhongxin


Scopus Journals Metrics
Year CiteScore SJR SNIP
2021 0.2 0.11 0.08
2020 0.2 0.11 0.08
2019 0.1 0.11 0.07
Loading.....