Xiandai Huagong/Modern Chemical Industry, Modern Chemical Industry

ISSN: 0253-4320
Publisher: Zhongguo Huagong Xinxi Zhongxin


Scopus Journals Metrics
Year CiteScore SJR SNIP
2022 0.4 0.12 0.12
2021 0.2 0.11 0.08
2020 0.2 0.11 0.08
Loading.....