Title: Zhongguo Gong Chan Dang Dang Jian Bai Ke Quan Shu: Dang Jian You Sheng Shu Zi Tu Shu Guan
中國共產黨黨建百科全書: 黨建有聲數字圖書館
Description: 2005 ed.

本套中國共產黨建黨有聲圖書館共收錄黨建圖書 10000 餘冊,容納 30 多億漢字,包括党的建設、文獻、歷程、任務法規等資料。

主題範圍: 中國共產黨

語言: 中文

Subject:
Type: Audio | E-Reference (Biography, Dictionary, Encyclopedia, etc.) | Fulltext | Primary Source
Location: IT Help Desk